Wijziging stichting

Per januari 2018 is de stichting ”stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel” gewijzigd in de stichting “stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke”.
Drie afzonderlijke monumentenstichtingen uit de voormalige gemeenten Het Bildt, Menaldumadiel en Franekeradeel hebben de krachten gebundeld en gaan gezamenlijk verder als stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke. Van de voormalige stichtingen hebben verschillende bestuurders zitting genomen in de nieuwe stichting.
De burgerlijke gemeente Waadhoeke heeft geen afgevaardigde in het stichtingsbestuur. Aangezien de eigendommen van de stichting voormalige eigendommen waren van de gemeenten, is er wel een subsidierelatie tussen de stichting en gemeente Waadhoeke.