Visie

Onze stichting heeft diverse monumenten in eigendom. Het soort monument (kerk, molen, woning e.d) of huidig gebruik kan per object om een andere benadering vragen. Voor een monumentenstichting is het belangrijk om een visie te hebben over de omgang met de monumenten/ monumentenstatus en om de aanwezige monumentale waarden te waarborgen.

Een functie voor een monument is soms noodzakelijk om het monument in stand te houden.

Hieronder is kort weergegeven hoe onze stichting omgaat met de verschillende monumenten.

In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, m.a.w. geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen.

Torens

Molens

Overige monumenten

In de huidige vorm handhaven.

Het Koorndragershuisje handhaven in gebruik en vorm. M.a.w. gewoon instandhouding en toegankelijk houden voor publiek.