Overzicht monumenten

Overzicht rijksmonumenten in eigendom bij stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel.

De stichting “stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Franekeradeel” (hierna stichting BMF) is opgericht op 6 juni 1994. Hiertoe heeft de raad van de gemeente Franekeradeel besloten in de openbare raadsvergadering van 3 juni 1993. Er is toen ook besloten om een vijftal rijksmonumentale torens die in eigendom waren bij de gemeente Franekeradeel in eigendom over te dragen aan de stichting. Deze levering is via notariële akte op 15 juli 1994 gepasseerd.

Op 13 januari 2012 is het bezit van de stichting uitgebreid met drie rijksmonumentale molens. Dit zijn molen Arkens, molen Fatum en molen Duivehok.

Op 24 maart 2014 heeft de stichting vier Theehuisjes, het poortgebouw te Sexbierum, de monumentale poort op het bolwerk en het koorndragershuisje in eigendom verkregen.

Monumenten in eigendom van de stichting:

monument

Mon.nr.

Adres

1

Toren Franeker

15669

Breedeplaats 2, Franeker

2

Toren Sexbierum

15756

Tsjerkepaed 1, Sexbierum

3

Toren Tzummarum

15731

Tsjerkepaed 1, Tzummarum

4

Toren Oosterbierum

15724

Haerdawei 1, Oosterbierum

5

Toren Firdgum

15717

Camstrawei 7, Firdgum

6

Molen Fatum

15876

Bij Wommelserweg 81, Tzum

7

Molen Duivenhok

15877

Bij Tritzum 5, Tzum

8

Molen Arkens

15710

Bij Leeuwarderweg / L Homanstraat Franeker

9

Monumentale poort

15818

Bij Hocquart 23, Franeker

13

Vier Theehuisjes

15722

Noorderbolwerk 26,27,28,33 Franeker

14

Liauckamapoort

8651

Liauckamaleane 2, Sexbierum

15

korendragershuisje

15680

Eise Eisingastraat 28, Franeker