Overige monumenten

Liauckemastate, Sexbierum

Algemeen Monumentnummer: 8651 Monumentnaam: Liauckemastate Status: Beschermd Complexnummer:…

Noorderpoort, Franeker

Algemeen Monumentnummer: 15818 Monumentnaam: Noorderpoort Status: Beschermd Complexnummer:…

Korendragershuisje, Franeker

Algemeen Monumentnummer: 15680 Monumentnaam: Status:¬†Beschermd Complexnummer: Aanwijzingsbesluit: Inschrijving…

Vier theehuisjes op de…

Algemeen Monumentnummer: 15722 Monumentnaam: Status: Beschermd Complexnummer: Aanwijzingsbesluit:…