Monumentale molen Fatum weer inzetbaar

De poldermolen Fatum bij Tzum maalt weer. Door de slechte staat van de schroefbak en de schroef (vijzel) kon de molen bij Tzum lange tijd de polder niet meer bemalen. Daarom heeft eigenaar van molen Fatum, de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Waadhoeke, De Molenmakers in Tzummarum opdracht gegeven de molen te restaureren. Nu de schroefbak is vervangen en de schroef een stuk verlengd, is ook de waterhuishouding rond de molen aangepast. Hierdoor kan de molen weer worden ingezet als hulpbemaling van de polder. De restauratiekosten bedragen circa 80.000 euro. Waterschap ‘Wetterskip Fryslân’ en de provincie Fryslân hebben hiervoor een financiële bijdrage gegeven.