De theehuisjes op het bolwerk

Van de vier theehuisjes op het bolwerk is het groot onderhoud afgerond. Het groot onderhoud is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Fryslân. De daken zijn volledig hersteld. Doordat de bestaande oude pannen weer zijn aangebracht is van deze restauratie niets meer zichtbaar en de huurders zijn tevreden met het resultaat. Dat is voor ons als monumentenstichting ook het uitgangspunt.