Toren Minnertsga

Monumentengegevens
Monumentnummer: 8634
Status: rijksmonument
Inschrijving register: 17 november 1971
Kadaster deel/nr: 3522/121
Meinardswei 3 9047 KD te Minnertsga

Locatie
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Woonplaats: Minnertsga
Meinardswei 3 9047 KD te Minnertsga
X-Y coördinaat: 168844-584980

Omschrijving
Hervormde Kerk en Toren op verhoogd kerkhof. Diepe eenbeukige kerk, grotendeels uit afwisselende lagen rode en gele grote baksteen opgetrokken uit de 15e-16e eeuw met gebruikmaking van een 13e eeuws gedeelte waarin nissen met siermetselwerk. Twee 16e eeuwse ingangspoortjes. De toren is op een steen 1505 gedateerd. Sedert de brand van 1947 bevat de kerk een 19e eeuwse preekstoel uit de Doopsgezinde kerk van Blija. Orgel gemaakt in 1785 met Grand Orgue en Positif. Het Zuidelijke orgel is aangekocht vanuit Welsrijp, nadat het Hinsz-orgel bij de kerkbrand in 1947 verloren is gegaan. Vijf gesneden 18e eeuwse gezangborden. Een aantal 16e-18e eeuwse zerken benevens een aantal uit de Galileekerk te Leeuwarden overgebrachte zerken. Klokkenstoel met klok van J. van Bergen (J. Noteman), 1951 (1648), diam. 147 cm. Hergoten klok met behoud van oude opschrift en versieringen. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 1698, later voorzien van electrische opwinding.