Toren Ingelum

Monumentengegevens
Monumentnummer : 28613
Status: rijksmonument
Inschrijving register : 21 januari 1970
Kadaster deel/nr: 3365/91

Locatie
Provincie : Friesland
Gemeente : Waadhoeke
Woonplaats : Ingelum
Tsjerkeleane 4 9038 TD te Ingelum
X-Y coördinaat: 176837-582084

Omschrijving
Herv. Kerk, op omheind kerkhof ter plaatse ener middeleeuwse in 1773 herbouwd kerkgebouw; het muurwerk is verlevendigd door rechthoekige spaarvelden in welke midden de rondbogige vensters staan. De toren die een middeleeuwse kern heeft is lager ommetseld. In de kerk gesneden eiken preekstoelkuip met achterschot en klankbord. Onder de vloer grote zerk Grovestins-Asscheberg, XVII. Mechanisch torenuurwerk D. Wielinga, 1938, aan de kerk zit een houten zuidwijzer met opschrift: ANNO 1875. Vervaardigd door Jonker van Schwartsenberg.