Toren Dronrijp

Monumentengegevens
Monumentnummer: 28604
Complexnummer:413745 – Tsjerkebuorren
Status: rijksmonument
Inschrijving register: 21 januari 1970
Kadaster deel/nr: 3365/91

Locatie
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Woonplaats: Dronryp
Tsjerkebuorren 1 9035 BA te Dronryp
X-Y coördinaat:172128-578931

Omschrijving
HERV. KERK en TOREN op omheind kerkhof. Forse dorpskerk, evenals de toren die in 1544 gebouwd is, grotendeels laat-gotisch. Tegen de oostzijde van het koor een omlijste ingang waarop drie beeldjes en memoriesteen erboven; op de deur koperen trekker; aan de zuidzijde een omlijste ingang, evenals de oostelijke uit 1650; in de zuidelijke muur memoriesteen ter herinnering aan Eise Eisinga. In de kerk eiken koorafsluiting, preekstoel met achterschot en klankbord, doophek, zeven overhuifde herenbanken bekroond door opzetstukken, alles 17e eeuws. Vijf psalmborden, 18e eeuws. Onder de vloer een groot aantal rijk gebeeldhouwde zerken, waaronder één door Vincent Lucas en één door mr B.G. 1572, twee priesterzerken, XVI en één sterk afgesleten 16e eeuwse zerk, vier grote gebeeldhouwde zerken, XVI; uit de 17e eeuw één grote uit 1667, één door mr I.T. 1642, en vier andere gebeeldhouwde zerken, één grote 18e eeuwse. Oorspronkelijk orgel met Hoofdwerk en Rugwerk in 1653 gemaakt door Arnold en Tobias Bader. Ingrijpend verbouwd door Bakker en Timmenga in 1918 met gebruikmaking van de kas en een deel van het Bader-pijpwerk. Op de kerk 18e eeuwse windvaan. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van G. van Wou, 1493, diam. 138,1 cm. en één moderne klok. Mechanisch torenuurwerk.