Hervormde kerk, Sexbierum

Algemeentoren SExbierum ca. 1920.1
Monumentnummer: 8654
Monumentnaam:
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register: 17-11-1971
Kadaster deel/nr: 3522/121

Locatie
Provincie: Friesland
Gemeente: Franekeradeel
Woonplaats: Sexbierum
Buurt/wijk:
Situering: Onbekend
X-Y coörd: 161506-581385

Omschrijving
Herv.Kerk op verhoogd kerkhof. Diepe eenschepige kerk blijkens smalle, deels door kralen omlijste vensters uit de 13e eeuw stammend. De eveneens 13e eeuwse toren is in 1904 met hardrode steen ommanteld. In de kerk zwierige preekstoel met trap, achterschot en klankbord, benevens bijpassend doophek in 1768/9 met doopboog en doopbekkenhouder, en vier gezangborden, alles gesneden door J.G. Hempel uit Sneek. Omgaande lambrizering met sobere banken en twee overhuifde herenbanken. Westelijke wand met gesneden pilasters en lijst waarboven Orgelkas in 1767 gemaakt door A.A. Hinsz. In 1924 plaatste Bakker en Timmenga in de oude kas een nieuw instrument met twee klavieren en vrij Pedaal en eenvoudige balustrade. Wetsbord. In de voorkerk wijzerplaat 1693 en een aantal zerken waaronder vier 16e eeuwse. Klokkestoel met klok van G. van Wou en J. Schonenborch, 1513, diam. 153 cm.