Hervormde kerk en toren, Oosterbierum

Algemeen
Monumentnummer: 8637
Monumentnaam:
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register: 17-11-1971
Kadaster deel/nr: 3522/121

Locatie
Provincie: Friesland
Gemeente: Franekeradeel
Woonplaats: Oosterbierum
Buurt/wijk:
Situering: Onbekend
X-Y coörd: 163285-583044

Omschrijving
Herv.Kerk en toren op verhoogd kerkhof. Vrij groot eenbeukig kerk- gebouw van baksteen met forse westtoren en 18e eeuwse aanbouw aan de zuidzijde. Het schip is voor wat betreft het westelijke deel nog romaans en overigens vroeggotisch. De kerk bevat fraai vroeg 18e eeuws meubilair t.w. lambrizering, preekstoel met kuip, achterschot en klankbord uit 1713; bijbehorend doophek, lezenaar met voet voor doopschaal; banken met gesneden zijstukken, eenvoudiger banken en twee overhuifde banken op getorste kolommen, zes gezangborden. Orgelbalustrade op wand van schotwerk en getorste kolommen waarachter dubbele deuren. Op het koor een zerk uit 1747; overige zerken onder de vloer. Orgel in 1868 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Klokkestoel met klok van P. Overney, 1709, diam. 135 cm. Mechanisch torenuurwerk.