Noorderpoort, Franeker

Algemeendongjummerpoort
Monumentnummer: 15818
Monumentnaam: Noorderpoort
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register: 21-02-1967
Kadaster deel/nr: 3132/92

Locatie
Provincie: Friesland
Gemeente: Franekeradeel
Woonplaats: Franeker
Buurt/wijk:
Situering: Onbekend
X-Y coörd: 165175-577963

Omschrijving uit het monumentenregister
Dongjummerpoort, bestaande uit twee gebeeldhouwde hardstenen pijlers bekroond door
siervazen en met gesmeedijzeren hekken, alles in Lod. XVI-trant: Gemetselde boogbrug.

De tekst uit het monumentenregister uit 1967 is niet meer correct. Kort na de aanwijzing van de gemetselde boogbrug en de gebeeldhouwde pijlers is een van de pijlers door een vrachtwagen aangereden en in de gracht beland. In de jaren 70 zijn de fraaie hardstenen pijlers met de gesmede hekwerken op het westerbolwerk geplaatst. Later is de oude gemetselde boogbrug vervangen. ( de tekst uit het monumentenregister zal moeten worden aangepast).

18de eeuwse prent. Op de 18de eeuwse prent van de noorderpoort is de oorspronkelijke situatie zichtbaar. Geheel rechts op de prent de rijk bewerkte hardstenen pijlers, welke nu op het bolwerk staan.