Korendragershuisje, Franeker

Algemeenkoorndragershuis ca 1900
Monumentnummer: 15680
Monumentnaam:
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register: 21-02-1967
Kadaster deel/nr: 3132/92

Locatie
Provincie: Friesland
Gemeente: Franekeradeel
Woonplaats: Franeker
Buurt/wijk:
Situering: Onbekend
X-Y coörd: 165618-577865

Omschrijving uit monumentenregister
Korendragershuisje. Klein pand onder zadeldak tegen gevel verjongd door twee treden met hoekblokken, waartegen smalle klauwstukken. Ingang en twee zijvensters onder geblokte bogen. Zes sierankers en vijf gevelstenen t.w. een grote met een zakkendrager, een met T.A.K., een met het oude wapen van Franeker en twee met anno 1634. Zijgevel overgekraagd boven het water; drielichtkozijn.

Eeuwenlang klonk de kreet “HAAL UIT” langs de grachten va de Froonacker en de Zilverstraat. Het was het sein voor de korendragers en de korenmeters dat er werk aan de winkel was. Sinds 1634 was het beëdigde gilde gehuisvest in het huisje boven de gracht. In de voorgevel houdt de korendrager met “wan” en schep de wacht. De letters T.A.K. in de gevelsteen betekenen waarschijnlijk Tol, Accijns en Korenmeten.

Voor de tweede wereldoorlog heeft er een gezin van dertien personen gewoond.
Na een aantal oneigenlijke bestemmingen en leegstand is er in 2000 uiteindelijk de huidige expositie gerealiseerd met een groot aantal voorwerpen dat vanuit het verleden nog steeds ongeschonden aanwezig was.
Het korendragershuisje wordt beheerd door vrijwilligers van “stichting korendragershuisje Franeker”. Meer informatie over het koorndragershuisje kunt u vinden op de site www.korendragershuisje.nl.