Molen Duivenhok

Sinds ongeveer het jaar 1800 staat op deze plaats een spinnekopmolen; vanaf 1961 was de molen buiten bedrijf en werd de vijzel aangedreven door een tractor. De molen werd als gevolg verwaarloosd en raakte bij de zeer zware storm van 2 april 1973 zwaar beschadigd: het complete wiekenkruis werd weggeslagen, waarbij ook het bovenhuis deels werd vernield. Enige jaren later volgde herstel, zij het dat het molentje daarna niet maalvaardig werd gemaakt.

Duivenhok 1975Na een fikse storm in het voorjaar van 1986 stond de molen geruime tijd met drie enden. Najaar 1986 werden twee nieuwe roeden gestoken. Vermoedelijk is bij die gelegenheid het gaandewerk weer gecompleteerd, zodat er sprake was van een maalvaardige molen.

In de zomer van 2010 brak tijdens een onweersbui wederom een roede. Herstel volgde niet meteen: op 9 februari 2012 stak molenmakerij Hiemstra uit Tzummarum een nieuwe houten as en roeden. De oude houten as had op zich nog een paar jaar meegekund, maar besloten werd, dit in één keer te doen, om niet over enkele jaren weer voor hoge kosten komen te staan.

Dat deze molen nog bestaat is vermoedelijk te danken aan het mislukken van een plan om rond het dorp Tzum tot een concentratie van waterschappen te komen. In 1910 werd een eerste vergadering met dit doel gehouden; uiteindelijk stemde de overgrote meerderheid van de betrokkenen er niet mee in. In 1924 werden de plannen definitief opgegeven.
Waren de plannen doorgegaan, dan was ongetwijfeld van deze molen niet meer overgebleven dan een enkele oude foto.

Over de naam:
Het waterschapconcentratie, waarvoor in het begin van de 20ste eeuw plannen werden ontwikkeld maar uiteindelijk niet doorging (zie ‘Geschiedenis’), zou eerst “Fatum” en later “Teetlum” worden genoemd. Mogelijk is dit blijven hangen en heeft deze molen thans daardoor deze naam.