Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit zeven bestuurders.

Thiadrik Twerda, voorzitter

Jan Tromp, secretaris

Anne Osinga, penningmeester

Joop Bekkema, bestuurslid

Griet de Boer, bestuurslid

Jelle Seerp Jukema, bestuurslid

Anna Nippel, bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door de coördinator de heer G. van Dijk, die de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening neemt. De heer van Dijk is werkzaam bij stichting steunpunt monumentenzorg Fryslân en is sinds 2006 het aanspreekpunt van de stichting.

Hieronder een overzicht van onze statuten.

  1. Uitreksel Handelsregister Kamer van Koophandel
  2. Statutenwijziging
  3. Statuten 2018