Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit zeven bestuurders.

Thiadrik Twerda, voorzitter

Jan Tromp, secretaris

Dick Bijlsma, penningmeester

Joop Bekkema, bestuurslid

Jelle Seerp Jukema, bestuurslid

Anna Nippel, bestuurslid

Gerryt Bouma, bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door de coördinator de Gerard van Dijk, die de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening neemt. Hij is werkzaam bij Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.