ANBI

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel

Download
Statuten 2014
Statuten wijziging

Contactgegevens;
Bezoekadres: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker
Postadres; Postbus 58, 8800 AB Franeker
Tel: 0517 380445 / 06 12929006
Bankrekening; NL87 RABO 0320 4742 67
Website; www.stichtingmonumentenfranekeradeel.nl
E-mail: g.vandijk@waadhoeke.nl

Fiscaal nummer: 813825416
KVK uittreksel 2018

Doelstelling:
De stichting heeft den doel het bevorderen van het instandhouden van de in eigendom zijnde monumenten. (artikel 2 van de statuten)
In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, m.a.w. geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen en monumentale waarden.

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen
Download
Publicatieformulier
Financiële verantwoording 2017 Download
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Financiële verantwoording 2018 Download
Jaarrekening 2018
Financiële verantwoording 2019 Download
Jaarrekening 2019
Financiële verantwoording 2020 Download
Jaarrekening 2020
Financiële verantwoording 2021 Download
Jaarrekening 2021