ANBI

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke

Contactgegevens;
Bezoekadres: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker
Postadres; Postbus 58, 8800 AB Franeker
Tel: 0517 380445 / 06 12929006
Bankrekening; NL87 RABO 0320 4742 67

Kamer van koophandel: 41004874
RSIN (fiscaalnummer): 813825416

Website; www.stichtingmonumentenfranekeradeel.nl
E-mail: g.vandijk@waadhoeke.nl

Fiscaal nummer:

Doelstelling:
De stichting heeft den doel het bevorderen van het instandhouden van de in eigendom zijnde monumenten. (artikel 2 van de statuten)
In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, m.a.w. geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen en monumentale waarden.

Belangrijke documenten

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen <openen>
Financiële verantwoording 2022 (jaarrekening) vastgesteld door het bestuur op 26 mei 2023 <openen>