Monthly Archives: november 2018

Wijziging stichting

Geplaatst op: 5 november 2018

Per januari 2018 is de stichting ”stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel” gewijzigd in de stichting “stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke”. Drie afzonderlijke…

Onderhoud molens

Geplaatst op:

De drie molens hebben een nieuwe beschikking ontvangen van het Rijk voor instandhouding van de molens over de periode 2019 – 2024. De lopende onderhoudsperiode loopt ten einde en het…

De theehuisjes op het bolwerk

Geplaatst op:

Van de vier theehuisjes op het bolwerk is het groot onderhoud afgerond. Het groot onderhoud is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Fryslân. De daken zijn volledig hersteld.…

Noorderpoort

Geplaatst op:

De Noorderpoort op het bolwerk is gerestaureerd. De natuurstenen pijlers zijn plaatselijk hersteld en het ijzeren hekwerk is door de smid grondig gerestaureerd. Bij oude restauraties, o.a. begin jaren 70…

Toren Minnertsga

Geplaatst op:

Het grote zadeldak van de toren te Minnertsga (ca, 10 X 10M) blijkt technisch is matige staat. Naast een nieuw onderhoudsplan voor de periode 2019 – 2024 is er een…