Welkom

Welkom bij de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Waadhoeke. De Stichting is opgericht in 1994 tot behoud van monumenten in Franekeradeel. Na het ontstaan van de gemeente Waadhoeke op 1 januari 2018 zijn de monumenten van de voormalige gemeenten Het Bildt en Menaldumadiel aan het bezit toegevoegd.