Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit drie bestuurders.

Voorzitter / secretaris de heer Th. Twerda

Penningmeester de heer J. R. Bekkema

Lid; de heer F. Miedema

Het bestuur wordt ondersteund door de coördinator de heer G. van Dijk, die de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening neemt. De heer van Dijk is werkzaam bij stichting steunpunt monumentenzorg Fryslân en is sinds 2006 het aanspreekpunt van de stichting.

Hieronder een overzicht van onze statuten.

  1. Uitreksel Handelsregister Kamer van Koophandel
  2. Statutenwijziging
  3. Statuten 2018