ANBI

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel

Download
Statuten 2014
Statuten wijziging

Contactgegevens;
Bezoekadres: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker
Postadres; Postbus 58, 8800 AB Franeker
Tel: 0517 380445 / 06 12929006
Bankrekening; NL87 RABO 0320 4742 67
Website; www.stichtingmonumentenfranekeradeel.nl / e-mail: g.vandijk@franekeradeel.nl

Fiscaal nummer: 813825416
KVK uittreksel 2018

Bestuur:
Thiadrik Twerda, voorzitter / secretaris
Johannes Remkes Bekkema, Penningmeester
Jelle Seerp Jukema,

Gevolmachtigde
Gerard van Dijk, coördinator

Beloning:
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Door bestuurders gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Doelstelling:
De stichting heeft den doel het bevorderen van het instandhouden van de in eigendom zijnde monumenten. (artikel 2 van de statuten)
In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, m.a.w. geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen en monumentale waarden.

Financiele verantwoording 2014 Download
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
Financiele verantwoording 2015 Download
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Financiele verantwoording 2016 Download
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Financiele verantwoording 2017 Download
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017